سيستم هاي اطلاعات مديريت ( فصل اول: مديريت سازمان هاي ديجيتالي)

سيستم هاي اطلاعات مديريت ( فصل اول: مديريت سازمان هاي ديجيتالي)

سيستم هاي اطلاعات مديريت ( فصل اول: مديريت سازمان هاي ديجيتالي)

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 50 اسلاید به صورت متنی همراه با جدول و نمودار به بررسی سیستم های اطلاعات مدیریت پرداخته است.

از جمله مطالب این فایل:

سيستم چيست؟
دسته:

سيستم هاي اطلاعات مديريت ( فصل اول: مديريت سازمان هاي ديجيتالي)

خرید آنلاین